Medier:TV/radio: Danmarks Radio (Deadline, Orientering, Panorama, Harddisken), TV2 News, DK4. Aviser: Weekendavisen, Politiken, Information, Jyllandsposten, Kristeligt Dagblad, Berlingske Tidende. Magasiner: 360, Amnesty-Nyt, DJØF-bladet, LO-magasinet, Udenrigs, Det arabiske nyhedsbrev, Kvinfo’s Webforum, FSB-nyt, Globalnyt. 

Ministerier/ambassader/konsulenter: Udenrigsministeriet, Danida, NIRAS, Cowi Consult; Embassy of Morocco.

Organisationer: Dignity/Nebras, Action Aid/MS, Center for Kultur og Udvikling, Institut for Menneskerettigheder, Røde Kors, FN-forbundet.

Internationale kunderEU/EEAS, OSCE (Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa), IOM (International Organisation for Migration), GTZ (Tyskland), Transtec osv.

Uddannelse/biblioteker: Roskilde Universitet, Egedal Gymnasium og HF, Det Fri Gymnasium, Den Internationale Højskole, Borups Højskole, International Copenhagen House, Århus bibliotek, Sydhavns bibliotek 

Rejsebureauer: Marokko-Eksperten